REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Nija”

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

1.1 Sklep internetowy Nija, dostępny pod adresem internetowym www.nija-store.com, prowadzony jest przez Iwonę Wencką- Stramowską, Teresę Wencką prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Nija s.c., ul. Reginy 19, 05-084 Leszno, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1182202967, REGON 385006910

1.2 Sklep „NIJA” działający pod adresem www.nija-store.com działa na zasadach określonych w Regulaminie;

1.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

Definicje

· „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

· „Formularz rejestracji” – formularz dostępny na stronie internetowej www.nija-store.com umożliwiający utworzenie Konsumentowi własnego Konta;

· „Formularz zamówienia” – formularz dostępny na stronie internetowej www.nija-store.com umożliwiający złożenie Zamówienia;

· „Klient” – Kupujący będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

· „Konsument” – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

· „Konto” – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są m. in. dane osobowe Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

· „Newsletter” – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie
 i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie, za wyraźną zgodą Usługobiorcy;

· „Towar” – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

· „Regulamin” - niniejszy regulamin Sklepu;

· „Sklep” - Sklep internetowy Usługodawcy o nazwie „NIJA”, działający pod adresem www.nija-store.com;  

· „Umowa Sprzedaży” – Umowa Sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

· „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;

· „Kupujący”– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej; 

· „Zamówienie” - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/Towarów ze Sprzedawcą;

§ 3

Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików „cookies”.

§ 4

Towary

4.1 Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych.

4.2 Kolorystyka Towarów sprzedawanych  w sklepie może się nieznacznie różnić od Towarów, które są prezentowane na zdjęciach z powodu różnych ustawień ekranu urządzenia.

4.3  Rozmieszczenie wzoru na poduszce może się różnić.

4.4  Rozmiar poduszki może różnić się +\- 5% względem rozmiaru zamieszczonego w opisie.

4.3 Towarów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem;

§ 5

Zamówienia

5.1  Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT;

5.2  Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie:

·  cena za Towar (zawierająca podatek VAT);

·  koszty dostawy Towaru, według wybranego przewoźnika, wagi Towaru i sposobu dostawy; 

5.3 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie;

5.4 Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia;

5.5 Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.nija-store.com)

5.6 Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;

5.7 Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji Klientów w dni robocze, w godzinach 08:00-16:00.

Odpowiedzi na maile, wiadomości oraz komentarze odbywają się w kolejności zgłoszeń; 

§ 6

Zawarcie Umowy Sprzedaży

6.1  W celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący powinien Towar, który chce kupić dodać do koszyka w Sklepie;

6.2  Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru/przewoźnika oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia;

6.3  Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek;

6.4  Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą;

6.5  Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na wskazany przez Klienta prawidłowy adres email – poprzez potwierdzenie dokonania Zamówienia;

6.6  Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

7.1  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:

a. dostawa kurierem

*na terenie Polski

- przedpłata - 14.99 zł 
- za pobraniem - 20.99 zł

Zamówienia o wartości powyżej 400 zł wysyłamy gratis. 

*poza terytorium Polski

- przedpłata- 25 zł

7.2  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. płatność za pomocą systemu Tpay

b. przelew bankowy

c. płatność za pobraniem- w przypadku zamówień na terenie Polski. 

§ 8

Realizacja Zamówień

8.1  Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad;

8.2 Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności.

8.3  Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika w sumie do 6 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

8.4. W przypadku zamówienia towaru poza teren Polski, domyślnie wysyłamy wyłącznie poszewki. W celu zakupu wraz z wypełnieniem prosimy o kontakt mailowy contact@nija-store.com.

§ 9

Prawo odstąpienia od Umowy/ Zwrot Towaru

9.1  Klient, który jest jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny;

9.2  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
-   w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
-   w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

9.3  Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres: contact@nija-store.com, zawierające formularz zwrotu dostępny na stronie).
W przypadku braku spełnienia tego obowiązku tj. niedostarczenie formularza zwrotu, może to znacznie utrudnić dokonanie weryfikacji zwrotu;

9.4  Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na dole strony, w zakładce zwroty;

9.5  Żeby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.6  W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności 
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta
o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Towar zwrócony musi zostać doręczony do Sprzedawcy w stanie niepogorszonym
i nienoszącym śladów użytkowania. 

9.7  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tej samej oryginalnej metody płatności dokonanej przez Konsumenta lub tradycyjnym przelewem bankowym, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztami odesłania Towaru do Sprzedawcy;

9.8  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru; 

9.9  Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Nija s.c., ul. Gimnazjalna 4, 89-100 Nakło nad Notecią, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

9.10  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że Towar został przesłany omyłkowo, wtedy koszty zwrotu ponosi Sprzedawca; 

9.11 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.12 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru;

9.13 Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia;

9.14 W przypadku omyłki w Zamówieniu, dokonanej z winy Sprzedawcy, Sprzedawca wyśle prawidłowo zamówiony Towar na własny koszt, pokryje również koszty odesłania błędnie wysłanego Towaru lub Sprzedawca sam odbierze Towar. Warunkiem przesłania Towaru jest jego obecność na magazynie. W przypadku braku na magazynie Sprzedawca zwróci Klientowi koszt Towaru wraz
z kosztem dostawy.  

§ 10

 Reklamacje

10.1 W przypadku wystąpienia wady Towaru (w ciągu 2 lat od daty zakupu) kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona;

10.2 Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

-  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

-  przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

-  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

-  żądać usunięcia wady;

10.3 W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Klient może użyć również formularza zwrotu, w którym jest punkt na temat określenia wady produktu; 

10.4 Dla oceny wad fizycznych Towaru, Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminu tj. contact@nija-store.com;

10.5 Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: Nija s.c., ul. Gimnazjalna 4, 89-100 Nakło nad Notecią.

10.6 Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie towaru w Sklepie;

10.7 Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: contact@nija-store.com

10.8  Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni; 

§ 11

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

11.1  Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych   takich jak: 

· zawieranie Umów Sprzedaży Towaru,

· prowadzenie Konta w Sklepie,

· Newsletter (dostarczany przez FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków, NIP 6751496393, KRS: 0000497051),

11.2 Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie;

11.3 Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

12.1 Świadczenie Usług Elektronicznych jest nieodpłatne;

12.2 Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony;

- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę;

- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony;

12.3 Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;

12.4 Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

§ 13

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

13.1 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

-   wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym
i bezterminowym (Newsletter, prowadzenie Konta);

- Kupujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@nija-store.com

-  Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);

13.2 Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

13.3 Sprzedawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron;

§ 14

Własność Intelektualna

14.1   Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.nija-store.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną;

§ 15

Dane osobowe

15.1 Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów – Konsumentów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności;

15.2  Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca;

15.3 Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

15.4 Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności; 

15.5 Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności; 

§ 16

Zastrzeżenia

16.1 Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym;

16.2 Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia;

16.3 Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy;

16.4 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło